Document "¿Convivencia o Bullying? Análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales"

Aquest document realitzat per l'Escola Andalusa de Salut Pública és una monografia que tracta el fenomen de l'assetjament amb un enfocament divulgatiu i positiu, i que busca millorar el clima escolar, prevenir possibles agressions i reduir les seves conseqüències. 

El text està estructurat en diversos epígrafs amb diferents punts de vista sobre el fenomen de l'assetjament entre iguals o bullying. Aquests punts de vista parteixen de dues metodologies: per una banda, una anàlisi des d'un àmbit més acadèmic i per l'altra un enfocament directe al tractament que fan els mitjans de comunicació sobre l'assetjament. 

El document també aporta una sèrie de programes destinats a millorar la convivència a les aules que ja han sigut provats i avalats i que tenen reconeixement internacional, com és el cas del programa KiVa, ja implantat a Andalusia. 

Finalment, i a partir de l'anàlisi ja mencionada, trobem un conjunt de recomanacions i claus per afrontar l'assetjament des de diferents situacions i punts de vista. 

En conjunt, aquesta monografia fa una anàlisi generalitzada sobre l'assetjament i el ciberassetjament, i aborda diversos plantejaments relacionats a més de fer recomanacions de programes educatius i aconsellar sobre com actuar una situació d'aquesta índole.