UPF Solidària

Les activitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona en els àmbits de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat. L'any 2005 va sorgir la Plataforma UPFSolidària formada per estudiants, professorat i membres del PAS de la Universitat que van acordar impulsar les activitats de solidaritat a la UPF, de manera participativa, transversal i compromesa.