Recursos lleure educatiu – Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)

Recursos lleure educatiu – Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)

Aquest estiu el portal jovecat de la Direcció General de Joventut afegeix la ‘Guia del protocol davant l’assetjament per a monitors/es i caps’ al seu web per la prevenció del maltractament infantil. Un espai dedicat a la prevenció dels abusos sexuals i la violència entre joves (Bullying, Ciberbullying i d’altres maltractaments).

La Direcció General de Joventut col·labora amb Equip SEER (Salut i Educació Emocional) qui ha elaborat els tres materials per la prevenció, detecció i actuació davant el Bullying:

INFANTS I JOVES: L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS O BULLYING. COM ACTUAR?

Infografia dedicada als agents que participen de l’assetjament, fa propostes per a superar-lo des de l’actuació: Aturar, arreglar, canviar rols.

MONITORS I CAPS: PROTOCOL DAVANT L’ASSETJAMENT

Adreçada als equips d’educadors/es i directius/ves per tal que estiguin informats de com actuar davant l’assetjament. Dona pautes a monitors/es i caps per tractar i prevenir situacions de bullying, aturar les agressions, respondre al conflicte i implicar-se per resoldre el problema

GUIA DEL PROTOCOL DAVANT L’ASSETJAMENT PER A MONITORS/ES I CAPS

Es presenta una ampliació de les guies abans descrites on, a més de completar la informació es proposen activitat i dinàmiques per treballar l’assetjament amb els nanos/es (casals d’estiu, colònies, camps de treball, campaments, esplais, caus, etc…)


– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– Veure: Notícia Departament de Joventut

12/09/2017