Model SEER de tipificació de Bullying

Model SEER de tipificació de Bullying

Us presentem el “Model SEER de tipificació de maltractament“, una eina pedagògica de suport a equips de valoració de violències dins entorns educatius. D’una forma estructurada, esdevé una ajuda per a la tipificació de diferents tipus de maltractament i la seva consequent acció reparadora.


Model SEER de tipificació de maltractament

Veure document d’ajuda a la tipificació:

Model SEER de tipificació de maltractament

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –