Mirada Equip SEER a l’acte “Jo a això no hi jugo” de Save The Children

Mirada Equip SEER a l’acte “Jo a això no hi jugo” de Save The Children

Avui 2 de maig, dia internacional contra el Bullying, tanquem el Programa PDA Bullying amb mirada SEER

Presentació PDA Bullying Barcelona

L’Equip SEER fa uns 15 anys que treballem a favor del benestar i de la convivència als centres educatius i davant del Bullying. Actualment som la entitat que aborda de forma més àmplia l’assetjament, fent formacions a docents i educadors/es, tallers a alumnes i altres accions puntuals, ajudant en intervencions als centres que ens ho demanen quan sorgeix un cas, així com atenent a famílies i infants i joves que s’hi han vist implicats d’alguna forma.

En els darrers dos anys amb Save The Children i el Consorci d’Educació de Barcelona hem vist una implicació més generalitzada per tal d’abordar l’assetjament entre iguals.

Hem de seguir cap un compromís ferm i constant, des de les institucions públiques i privades, amb la planificació i suport més global i l’actuació més local. Davant del bullying. I si anem davant, cap on anem? Quina és la meta?

Estem davant d’un repte seriós i important. Estem davant d’una prioritat. Estem davant d’una oportunitat de créixer plegats. La meta és una millor persona, una millor escola, una millor societat… La meta és un principi: el benestar.

Oriol Julià (President Equip SEER)

El Bullying fa visible els perills del model de socialització que estan comprant els infants i joves en l’actualitat. El Bullying declara desfassada la manera d’entendre la convivència a l’escola, assenyalant uns comportaments disruptius i una moralitat distorsionada, i mostrant l’efecte que generen les mancances en el desenvolupament de les habilitats socioemocionals.

El fenomen Bullying és qui ens indica que així no anem bé, que ja n’hi ha prou. Prou de tot allò que sosté l’assetjament, i sí a tot allò que ens activa cap el benestar, en l’educació i la convivència.

Una escola que es prepara, preveu, detecta i actua davant del bullying, és una escola que està fent molt més que anar en contra d’un factor de risc. Està donant un altre model de societat als seus alumnes, a més de facilitar el clima adequat per l’aprenentatge.

No és això el que volem?

Doncs no podem deixar sols a les escoles i els instituts. Després de dos cursos assessorant a centres educatius amb el programa PDA Bullying hem arribat a vàries conclusions:

– Els centres necessiten acompanyament, assessorament en el procés i recursos. Fins i tot en els centres amb millor predisposició, bagatge i recursos, el programa ha aportat matisos importants a tots els nivells: prevenció, detecció i actuació.
– En la majoria dels casos els documents base, com el PEC o les NOFC, han hagut de ser modificats per tal d’ajustar-se a les necessitats actuals i el marc legal vigent.
– Els centres han hagut de treballar per ordenar i fer tangible el projecte de convivència i planificar uns mínims que tinguin incidència en la prevenció directa davant del bullying.
– En la detecció, tant en fase preventiva com en fase de situació de risc, trobem marge de millora i els centres educatius s’han plantejat diferents canvis i innovacions.
– PDA aporta eficiència en els circuits en personalitzar i adaptar el protocol a les necessitats de cada centre. També dóna amplitud i una guia en l’abordatge en fase d’actuació.

Tot això ara està plasmat en papers. I queda camí. Hem treballat amb equips directius i docents molt compromesos i amb una qualitat humana i professional molt alta. Hem treballat molt i amb una sensació real de millora, en la mirada, en el contingut i en els mitjans. Però sincerament cal més. Calen formacions específiques, cal avaluar si el que el centre ha planificat funciona, cal acompanyament en la implementació del programa, caldran actualitzacions i traspassos d’uns a altres. Calen validacions cada cert temps.

No ens podem (ni volem) quedar en una certificació que ha de tenir data de caducitat. Hem de seguir treballant.

Si anem cap el benestar, amb aquest programa davant del Bullying, hi haurà un dia que l’assetjament es quedarà enrere. Però si afluixem tornarà a avançar-nos.

Oriol Julià Aguarón
President Equip SEER