Des de la visió positiva, creiem que l’educació emocional és un actiu davant l’assetjament escolar, ens permet poder treballar pel creixement personal de cada agent implicat/da cap a la responsabilització del seu propi procés. Desenvolupant habilitats podem generar hàbits més saludables que ens permetin habitar, viure, la nostre vida diferent, millor. Al cap i a la fi, entenem que el treball davant l’assetjament no ha de tenir més objectius que el benestar real de totes les persones implicades. La nostra funció és ajudar a trobar coherència entre el sentir, pensar i fer, des de i cap a aquest benestar.

Entendrem per educació emocional aquella educació que permet el desenvolupament d’habilitats socioemocionals que, amb motiu de generar benestar intern i extern, activen la nostre intel·ligència com éssers humans integrals que vivim en comunitat.

Definició Equip SEER

És ideal doncs per potenciar les característiques individuals i de grup que ajudem al creixement cap a una personalitat saludable. Generar aquest clima en educació presenta efectes psicològics positius en el benestar de la persona i la comunitat, fet que influeix directament en el aprenentatge i la convivència dins els entorns educatius formals i de lleure.