1. PROGRAMA PDA: El Programa PDA (Prevenció – Detecció – Actuació) neix com una iniciativa global que pretén donar una resposta oberta a tota la comunitat, responent així a la necessitat actual de progrés en l’abordatge del fenomen Bullying. El nostre paper dins el PDA, arrel del disseny d’un protocol clar i pràctic, ens permet poder:
– Assessorar a nivell municipal (xarxa/circuit violència).
– Acompanyar el mapeig dels actius d’entorn (donar resposta a tots els nivells).
– Assessorar, adaptar i implementar el protocol dins els centres educatius i equipaments municipals.
– Dur a terme les intervencions necessàries pel bon desenvolupament del protocol.

2. TALLERS: El treball en prevenció davant l’assetjament escolar dins les aules s’enfoca a través de la consciencia sobre el fenomen i les seves repercussions individuals i de grup. Donem importància a les creences que sostenen l’assetjament per tal de trencar-les, així com a les eines de gestió emocional del conflicte.

3. FORMACIONS: Adreçades a tot tipus de professionals i famílies i persones amb sensibilitat davant el fenomen. Objectius:
– Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.
– Dotar d’eines de prevenció i detecció.
– Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying.
– Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció i actuació en casos d’assetjament.

4. ESPAI ACOMPANYAMENT FAMILIAR (EAF): Oferim un espai d’acompanyament pedagògic en el creixement i desenvolupament personal dels infants/adolescents de la mà del seu sistema familiar.

SEER som una entitat dedicada a la formació integral de la persona, destinada a tota la comunitat educativa, així com a totes aquelles persones implicades en la seva formació integral. Des del 2003 treballem dins dels centres educatius de Catalunya i entorn, realitzant accions educatives per infants i adolescents, assessorant a mestres i monitors/es en la tasca de millorar el clima escolar i de lleure. Amb l’Educació emocional com a contingut transversal i la metodologia V-R-T (Vivència – Reflexió – Transferència) es pretén donar resposta a les necessitats actuals de la societat.

L’any 2004 vàrem començar a realitzar tallers de prevenció i sensibilització envers l’assetjament entre iguals a nivell privat i en la participació dins els catàlegs de la Secretaria General de Joventut de Catalunya, i de la Diputació de Barcelona. A partir de 2008 de la mà de l‘Agencia de Salut Pública de Barcelona comencem a centrar-nos en accions de prevenció des de l’educació emocional a nivell integral en format programa, donant així un impuls al treball de continuïtat a tots els nivells. Avui, durant el curs 2016-17 facilitem 24 projectes integrals d’inclusió de l’educació emocional en els PEC’s realitzant de forma integrada intervencions dins les tutories, acompanyament individual, formació famílies, formació professorat, i assessorament d’equips directius.

Durant els últims anys en l’abordatge del Bullying hem pogut enfocar-nos en l’assessorament de centres i també persones i casos individuals. Hem dinamitzat diverses jornades de sensibilització i realitzat nombroses formacions a diferents agents educatius principalment d’escoles de lleure, equips docents i professionals d’altres serveis (salut, entorn social, etc.).

Aturar la violència – Protegir implicats/des
Activar – Implicar en la resolució
Reparació – Restauració del benestar

Address

Address:

Plaza lesseps, s/n

GPS:

41.4067369, 2.1475059

Telephone:

-