El Programa PDA (Prevenció – Detecció – Actuació) és una iniciativa global que pretén donar una resposta oberta a tota la comunitat, responent així a la necessitat actual de progrés en l’abordatge del fenomen Bullying. El nostre paper com a SEER dins el PDA, arrel del disseny d’un protocol clar i pràctic, ens permet poder assessorar a nivell municipal (xarxa/circuit violència), acompanyar el mapeig dels actius d’entorn (donar resposta a tots els nivells), assessorar, adaptar i implementar el protocol dins els centres educatius i equipaments municipals, i poder dur a terme les intervencions necessàries pel bon desenvolupament del protocol. Amb una mirada salutogènica (psicologia i salut positiva) un “actiu” és qualsevol recurs (individual, social i institucional) que sosté i potencia el benestar. Des de SEER oferim aquesta plataforma web que, a la vegada que allotja eines i recursos salutogènics davant la violència, permet localitzar geogràficament un mapa de territori que conté els actius de zona filtrats per a cada nivell del Protocol PDA:

  • Actiu per a la prevenció: provenció + sensibilització
  • Actiu per la detecció: diagnòstic + tipificació
  • Actius per a l’actuació:
  • Aturar la violència – Protegir implicats/des
  • Activar el benestar – Implicar en la resolució
  • Reparar el dolor – Restaurar del benestar

La geolocalització dels actius de municipi/ciutat ens permeten poder integrar millor els circuits PDA, així com servir de plataforma per col·laborar en la millor resolució de cada cas. Per aquest motiu us convidem a formar part d’aquesta xarxa PDA amb la inclusió dels recursos a la vostra disposició/abast, per fer-ho sols heu d’ingressar les vostres dades dins el formulari web que trobareu a l’apartat fitxa d’inclusió.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Et convidem a visitar aquesta Infografia (PDA estar preparats/des)!