Escola Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca rep el certificat PDABullying de bones pràctiques davant l’assetjament entre iguals

Escola Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca rep el certificat PDABullying de bones pràctiques davant l’assetjament entre iguals

Després d’un any de treball a l’escola Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca a través del Programa de SEER (Salut i Educació Emocional) per la Inclusió de l’Educació Emocional dins el Projecte de Centre avui atorguem a l’escola amb el “Certificat PDABullying de Bones pràctiques davant l’assetjament entre iguals”

Valorant que aquest programa de desenvolupament socioemocional esdevé el més gran actiu per a la promoció del benestar, així com un factor protector clau davant del Bullying, hem iniciat el treball de preparació de l’escola davant el Pla de Convivència 2020 a través del protocol PDA.

Felicitem a tota la comunitat educativa de Vall de Palau, amb una especial menció a l’equip directiu per la seva gran tasca per la millora del benestar dins i fora del centre. Una implicació no sols a nivell intern sinó també integrada en el municipi ja que esdevenen una taca d’oli que aporta qualitat al municipi.

 

01/06/2017