Aquesta formació de 30 hores es treballarà amb un nivell d’aprofundiment especialitzat davant l’abordatge integral del bullying. Donarem importància al teu desenvolupament personal i professional en la gestió d’equips de resposta , tipificació i aplicació dels indicadors de qualitat PDA de bones pràctiques així com l’acompanyament individual  i familiar en la resolució situacions de conflicte.

DESTINATARIS: Formació adreçada a qualsevol persona de la comunitat educativa (educadors/es, mestres, famílies, monitors/es de lleure…) o d’altres entorns d’acompanyament (serveis de benestar socials, psicologia i pedagogia, infància i joventut, etc.) interessada en aquest tema que hagi cursat el Nivell I de formació o pugui acreditar haver cursat almenys un nivell bàsic d’aprofundiment.

FORMAT: Semipresencial (20h presencials i 10h no presencials).

 

OBJECTIUS:

 • Dotar d’eines per al diagnòstic i la tipificació de cas.
 • Desenvolupar habilitats per a l’acompanyament i seguiment de processos individuals i familiars.
 • Fomentar el treball de desenvolupament socioemocional  com actiu per l’abordatge integral del protocol PDA.
 • Treballar l’aplicació del Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

CONTINGUTS:

  1. Model SEER de prevenció d’assetjament entre iguals.
  2. Indicadors de qualitat PDA Bullying.
  3. Factors de risc i factors protectors (xarxes socials).
  4. Model SEER de tipificació de maltractament.
  5. Protocol PDA Bullying: Actuació
  6. Eines per a l’acompanyament individual i familiar dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
  7. Desenvolupament socioemocional en la reparació del dolor.

– Durada: 30h Totals Format mixte (20h presencials + 10h no presencials)

Sessions presencials:

    Dimecres 27 de Desembre (9-14h / 15.30-20.30h)

    Dijous 28 de Desembre (9-14h)

    Dissabte 20 de Gener (9-14h)

Hores no presencials:

    Tasques a realitzar entre el 28/12/2017 i el 20/01/2018

 • Lloc INS Maria Espinalt, Carrer de la Llacuna, 87, 08018 Barcelona
 • Cost 250€

– Places limitades

 

INSCRIPCIONS