Aquesta formació de 30 hores es treballarà amb un nivell d’aprofundiment especialitzat davant l’abordatge integral del bullying. Donarem importància al teu desenvolupament personal i professional en la gestió d’equips de resposta , tipificació i aplicació dels indicadors de qualitat PDA de bones pràctiques així com l’acompanyament individual  i familiar en la resolució situacions de conflicte.

DESTINATARIS: Formació adreçada a qualsevol persona de la comunitat educativa (educadors/es, mestres, famílies, monitors/es de lleure…) o d’altres entorns d’acompanyament (serveis de benestar socials, psicologia i pedagogia, infància i joventut, etc.) interessada en aquest tema que hagi cursat el Nivell I de formació o pugui acreditar haver cursat almenys un nivell bàsic d’aprofundiment.

FORMAT: Semipresencial (20h presencials i 10h no presencials).

 

OBJECTIUS:

– Dotar d’eines per al diagnòstic i la tipificació de cas.

– Desenvolupar habilitats per a l’acompanyament i seguiment de processos individuals i familiars.

– Fomentar el treball de desenvolupament socioemocional  com actiu per l’abordatge integral del protocol PDA.

– Treballar l’aplicació del Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

CONTINGUTS:

– Model SEER de prevenció d’assetjament entre iguals.

– Indicadors de qualitat PDA Bullying.

– Factors de risc i factors protectors (xarxes socials).

– Model SEER de tipificació de maltractament.

– Protocol PDA Bullying: Actuació

– Eines per a l’acompanyament individual i familiar dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).

– Desenvolupament socioemocional en la reparació del dolor.

 

Sessions presencials:

    Dissabte 19 de gener de 2019  (9-14h / 15.30-20.30h)

    Dissabte 9 de feber de 2019  (9-14h / 15.30-20.30h)

Hores no presencials:

   10h no presencials.

 

Lloc → INS Maria Espinalt, Carrer de la Llacuna, 87, 08018 Barcelona

Cost 270€

– Places limitades

*Per cursar aquesta formació és necessari acreditar formació nivell 1 o equivalent.