PDA BULLYING NIVELL 1: PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA DINS I FORA LES AULES

En aquesta formació de 20 hores s’analitzaran les característiques del bullying per reconèixer els diferents tipus d’agressions que es poden esdevenir en un entorn educatiu, així com fomentar el desenvolupament de les pròpies competències personals i socials per a poder-hi fer front.

DESTINATARIS: Formació adreçada a qualsevol persona de la comunitat educativa (educadors/es, mestres, famílies, monitors/es de lleure…) o d’altres entorns d’acompanyament (serveis de benestar socials, psicologia i pedagogia, infància i joventut, etc.) interessada en aquest tema. *Formació nivell inicial d’aprofundiment.

FORMATSemipresencial (15h presencials i 5h no presencials).

OBJECTIUS:

– Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying.

– Dotar d’eines de prevenció i model positiu d’intervenció.

– Dotar d’eines per a la detecció i diagnòstic de cas.

– Dotar d’unes pautes bàsiques per afrontar un cas de bullying (actuació).

– Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció, actuació i reparació en casos d’assetjament.

– Presentar el Protocol PDA Bullying com eina de bones pràctiques.

CONTINGUTS:

  1. L’assetjament entre iguals: eines per a la comprensió dels agents implicats (agressor/a, víctima, espectadors/es).
  2. Propostes de prevenció: factors protectors i actius pel benestar.
  3. Eines per a la detecció i el diagnòstic (tipificació).
  4. Eines per a la intervenció amb els diferents agents (implicats/des i cercles d’acció).
  5. Eines per a la restauració i comprensió del dolor.

CALENDARI:

Dijous 27 de desembre de 2018, de 9h a 14h i de 15:30h a 20:30h.

Divendres 28 de desembre de 2018 de 9 a 14h.

+ 5h no presencials.

Preu: 180€

Ubicació: INS Maria Espinalt, Carrer de la Llacuna, 87, 08018 Barcelona.

*Aquesta formació es pot cursar juntament amb el Nivell 2 que inicia el 19 de gener de 2019