Assessorament PDA Bullying

(Centres i serveis educatius) 

Oferim la possibilitat de treballar per a la millora de les estructures del centre/servei educatiu. Us acompanyem a través de l’assessorament dels equips directius i totes aquelles estructures internes que s’encarreguin de donar resposta integral a la convivència i les situacions de violència que es puguin produir.

Fer un procés d’evolució en l’estructura, així com el compliment d’uns mínims de bones practiques treballa cap a l’obtenció del:

 

‘CERTIFICAT PDA BULLYING’

 

Un reconeixement a l’exercici de bones practiques en prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament entre iguals des de la perspectiva de la convivència.

1-         Mirada i model d’acció (1-2h): Una primera trobada per a conèixer el centre/servei i el seu funcionament. Aprofitem per contrastar mirades sobre l’assetjament, a la vegada que treballem cap a orientar l’assessorament a un model positiu i saludable de resposta.

*La durada d’aquesta trobada dependrà de l’amplitud del servei/centre educatiu.

2-        Check list (2-3h): Observació exhaustiva de les bones pràctiques a realitzar des del servei/centre educatiu per donar resposta real a la convivència. Treball inicial per l’elaboració d’un protocol intern, totalment a mida, i adaptat a la realitat de l’àmbit d’acció.

*La durada del ‘check list’ dependrà de l’àmbit d’acció del servei/centre educatiu.

3-        Formació (2-3h): Acompanyament formatiu específic per aquelles estructures del centre/servei que donin resposta PDA davant d’un possible cas de violència.

4-       Revisió i avaluació (1-2h): Valoració final i en cas afirmatiu entrega de la certificació.