Assessorament PDA Bullying

Oferim la possibilitat de treballar per a la millora de les estructures del centre/servei educatiu, equipament o projecte/recurs. Us acompanyem a través de l’assessorament dels equips motors, els i les responsables que, en les seves estructures, son els encarregats/des de donar resposta integral a la convivència i les situacions de violència que es puguin produir.

Fer un procés d’evolució en l’estructura, així com el compliment d’uns mínims de bones practiques treballa cap a l’obtenció del:

‘CERTIFICAT PDA BULLYING’

Un reconeixement a l’exercici de bones practiques en prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament entre iguals des de la perspectiva de la convivència.

Qui realitza aquest acompanyament a la certificació?

L’acompanyament a la certificació, i per tant, el procés d’auditoria a dia d’avui sols el pot duu a terme una entitat a través dels professionals específicament preparats/des per això:

Per poder duu a terme aquesta tasca, SEER col·labora amb TAC (Associació de Consumidors i Consumidores de Mitjans Audiovisuals de Catalunya), la FAAM (Fundación Aprendrer a Mirar) i STC (Save The Children), i compta amb el suport de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona; Consorci d’Educació de Barcelona; Diputació de Barcelona; i Ajuntament de Platja d’Aro.

Quins passos he de realitzar per obtenir la certificació?

 • AUDITORIA:

L’anàlisis d’indicadors de bones pràctiques PDA Bullying és indispensable per a l’obtenció de la certificació. A través del Checklist PDA observem l’amplitud d’abordatge per a cada àmbit de certificació (Protocol, Prevenció, Detecció, Actuació).

*Recomanem iniciar per aquesta fase sols si estàs completament segur que el teu centre/equipament o recurs esta en disposició d’assolir positivament l’auditoria. En cas de no precisar l’assessorament passaríem directament a la fase de “consolidació”.

 • ASSESSORAMENT:

El valor afegit de la certificació és l’assessorament PDA Bullying. A través de diverses fases fem un acompanyament formatiu als equips i estructures de responsabilitat per tal de poder implementar millores i assolir objectius.

Com a referència, aquesta fase té una durada mínima, depenent del recurs o centre que es vulgui certificar, de 10h d’acompanyament.

 • CONSOLIDACIÓ:

Auditoria posterior a l’assessorament. Realitzem la valoració de la certificació de forma específica, les hores d’inversió depenen del que es vulgui certificar.

L’obtenció de la certificació dona accés a:

 1. Xarxa PDA Bullying centres i recursos certificats
 2. Derivació a formació continuada i accions alumnat i famílies
 3. Altaveu de bones pràctiques
 4. Geolocalització del servei/centre o recurs dins el Mapa d’Actius PDA Bullying
 5. Accés a banc de recursos i activitats específiques
 6. Acompanyament personalitzat equip de centre/recurs
 7. Assessorament Protocol PDA Violències i Acompanyament per l’elaboració de plans de convivència
 8. Acompanyament elaboració guies i protocols
 • MANTENIMENT:

La certificació haurà de revaluar-se bianualment en el cas de centres educatius. Altres recursos poden tenir temporalitzacions diferents.