Assessorament PDA Bullying Escola Els Pins (Barcelona)

Assessorament PDA Bullying Escola Els Pins (Barcelona)

En tenim ganes de seguir fent una escola millor!

Aquesta és la idea amb la que vaig sortir després de la primera reunió amb l’equip directiu de l’Escola Els Pins de Barcelona. Un equip disposat a seguir implementant millores a l’entorn educatiu per fer front a reptes actuals i de futur on la mirada de convivència i d’evolució de tots els i les integrants de la seva comunitat educativa esta present.

Aquest curs aquestes ganes de millorar han contemplat donar resposta real a la violència des del propi Pla de Convivència. Des de SEER hem tingut la sort que tot plegat ho poguéssim acompanyar a través del “Assessorament PDA Bullying”. Com sabeu, totes les escoles de Catalunya estan obligades a que, pel 2020, hagin desenvolupat un pla de convivència que doni resposta real a la violència des de la prevenció, la detecció i la intervenció. Nosaltres acompanyem a donar resposta a aquesta fita.

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, DE 17 DE MARÇ 
Per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

L’equip SEER per a Escola Els Pins hem acompanyat des de l’assessorament al “Equip de Valoració de Casos” a fer una avaluació integral de les seves estructures a fi de poder aconseguir millores integrals, així com per treballar cap a la “Certificació PDA Bullying de bones pràctiques davant l’assetjament entre iguals”. Durant el proper curs 2018-19 seguirem treballant en aquesta línea, us anirem explicant!